Barnskötarutbildning

Barnskötareutbildning på gymnasial nivå inom yrkesvux

Nationella kurser/gymnasiekurser inom det pedagogiska området

Ladda ned Informationsblad här
Ladda ned Ansökningsblankett här

Här presenterar Lena och Marie utbildningen tillsammans med några elevröster

BARNSKÖTAREUTBILDNING 2014


I samverkan med personal från förskoleverksamhet har vi kommit fram till följande kurser för Barnskötarutbildningen (800 p.).

 1. Pedagogiskt arbete, 200 p.
  Verksamheters historik, styrdokument,det pedagogiska uppdraget, etik, barns rätt, arbetsmiljö och säkerhet, samverkansformer, pedagogisk planering, yrkesrollen, centrala begrepp/teorier.
 2. Kommunikation, 100 p.
  Kommunikationens betydelse för lärande och utveckling, grupprocesser, samtal på olika nivåer, konflikthantering, informationsteknik, framväxt av mediekulturer och användande av digitala medier, möten för utveckling, föräldrakontakter, utvecklingssamtal, samtalsmetodik.
 3. Pedagogiskt ledarskap, 100 p. 
  Ledarskapsteorier, pedagogik, metodik, genus, jämställdhet, planering, genomförande, dokumentation, utvärdering.
 4. Barns lärande och växande, 100 p.
  Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammahang och utifrån olika teorier, synen på barn, barndom och fostran, barns olika uppväxtmiljöer, levnads villkor, vuxnas betydelse för barns lärande, genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar, mediekulturer.
 5. Specialpedagogik 1, 100 p.
  Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet, specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel, alternativa kommunikationssätt.
 6. Skapande verksamhet, 100 p.
  Skapande verksamheters betydelse för människors växande och lärande, kreativitet, process inriktat skapande, alternativa teorier
 7. Hälsopedagogik, 100 p.
  Innebörden av ett hälsofrämjande förhållningssätt, arbetsmiljöns påverkan på barns/vuxnas hälsa, inflytande, delaktighet, jämställdhet, rörelse, motorik, kost, stress, utomhuspedagogik, hållbar utveckling Beskrivningar av kursinnehållet ovan är en kortfattad sammanfattning.

Läs mer om syfte, mål och betygskriterier på www.skolverket.se

I flera av kurserna ingår praktiska moment vilka bearbetas under studenternas APL.
APL omfattar 6 veckor ( 3 ht + 3 vt).

Om du läser utbildningen som ett sammanhängande utbildningspaket (minst 800 poäng) ingår sex veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du kan göra på din hemort. Samtliga kurser i utbildningen läses flexibelt (distans via "It´s Learning"). För dig som har erfarenhet från arbete i förskolan finns möjlighet till validering.

Förkunskaper: Grundskolekompetens, viss datavana. Erfarenheter från arbete på förskola är önskvärd.

Ansökan: Senast den 15 maj 2014 eller senare i mån av plats. Ansökan lämnas till din hemkommuns vuxenutbildning/komvux.

Studieekonomi: Studierna berättigar till studiemedel från CSN

Information:
Studie- och yrkesvägledare
Ronald Engström
tel. 0479-528 533
mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller våra lärare i utbildningen
Lena Joansson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Marie Olsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övrigt: Utbildningen startar i 19 augusti 2013, men om det finns vakanta platser är det möjligt med kontinuerlig antagning under hela läsåret.